Wie zei daar dat onderwijs niet leuk is?

We spelen en we leren. Iedere dag opnieuw op de leukste school van Oudega.

Voor uitgebreide informatie:
ga naar website sws De Diamant

ONZE METHODIEK

Wij gaan voor het beste basisonderwijs van 2 werelden!

ons streven

Twee werelden in harmonie samen te brengen: de bijbelse en de multiculturele samenleving. Op een wijze zodat respect en begrip voor elkaar zorgdragen voor een morele ontwikkeling  en geestelijke weerbaarheid.

lees meer

De leerkrachten

Professioneel, vakkundig en met een zeer scherp oog en oor voor de kracht en zwaktes van een kind. Zodat een optimale aandacht en begeleiding vanzelfsprekend is om ieder kind de juiste ontwikkeling te laten volgen.

Lees meer

Dit zijn we​ en hier staan we voor

Onze school, ontstaan uit PCBO De Grûnslach en OPO De Great Haersmaskoalle, werkt volgens een onderscheidend concept en heeft de ambitie om een school te zijn waar álle kinderen uit het dorp welkom zijn. Een samenwerkingsschool waar kinderen van christelijke en openbare identiteit in één klas zitten.

de belangrijkste vier op 'n rijtje:

K​erntaken van onze school

Combileren

Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. We kiezen ervoor om een aantal vak-gebieden te combineren: Geestelijke stromingen, Burgerschapszin, Sociaal emotionele thema’s (o.a. Kanjerlessen), Persoonlijke identiteit, GVO en HVO.

Onze visie

Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen in een veilige omgeving, Zodat ze, hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend, zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij. 

Identiteit

De Diamant is een school waarin zowel de openbare als de christelijke identiteit herkenbaar zijn. De school staat onder PCBO- bestuur.
Openheid is 'n belangrijke waarde van onze school. Ouders mogen van ons verwachten dat we helder communiceren over ons onderwijs en over hun kind. 

De praktijk

Het levensbeschouwelijk onderwijs wordt in vijf lessen per week vorm gegeven.
Methode 'Trefwoord' komt aan bod met bijbelse lessen en spiegelverhalen.
Verder GVO en/of een HVO les en in de laatste les evalueren wij de verhalen en het thema.

Een kanjerschool met kanjerbeleid!

SWS De Diamant is een Kanjerschool. Sinds 2020 wordt het kanjerbeleid al toegepast en dit geeft rust, eenduidigheid en duidelijkheid in de school.
Het is een belangrijke pijler van ons pedagogisch klimaat en de manier waarop wij elke dag met elkaar samen werken en samen leven.
In het Kanjerdocument van de school staat beschreven hoe we het Kanjerbeleid toepassen. Het pestprotocol van het Kanjerbeleid is het basisdocument, waarin het beleid uitgebreid wordt beschreven.

sws de diamant
buorren 34A, 9216 we oudegA
DIRECTEUR: margriet reatsch
Telefoon 0512 371 473